Bài viết test 2

Hồi tháng 5, một đoàn khách nước ngoài 4.000 người đến Việt Nam theo chương trình hội nghị kết hợp du lịch (MICE) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ở ba nơi này không thể đáp ứng tất cả cùng lúc. Doanh nghiệp phía Việt Nam phải làm

Bài viết test 1

Hồi tháng 5, một đoàn khách nước ngoài 4.000 người đến Việt Nam theo chương trình hội nghị kết hợp du lịch (MICE) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ở ba nơi này không thể đáp ứng tất cả cùng lúc. Doanh nghiệp phía Việt Nam phải làm

Tư vấn miễn phí 098 678 5656
0