Hồi tháng 5, một đoàn khách nước ngoài 4.000 người đến Việt Nam theo chương trình hội nghị kết hợp du lịch (MICE) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ở ba nơi này không thể đáp ứng tất cả cùng lúc. Doanh nghiệp phía Việt Nam phải làm việc với đối tác ngắt làm hai đoàn, lịch trình cách nhau 11 ngày. Tiệc chiêu đãi mỗi đoàn phải tổ chức hai tầng do mỗi tầng không đủ sức chứa tất cả.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí 098 678 5656
0