Bàn CYCLONE 08

Bàn trà
3,540,000

Mã: CYCLONE 08

Đơn vị tính:

Đặc điểm khác:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: 60 (Kho Mỹ Phước: 60)


Sản phẩm cùng loại

  • SOFA GÁC CHÂN - Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm
  • SOFA ĐƠN - Sofa đơn dùng cho
  • SOFA ĐÔI - Sofa đôi đã ghép tay
  • SOFA GÓC PHẢI - Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

The rocking

THE ROCKING
Nhà phân phối: therocking.com.vn