Áo sofa đơn

6 loại bố
1,000,000

Mã: SOF012

Đơn vị tính:

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 193 (Kho Nam Long: 193)


Sản phẩm cùng loại

  • SOFA GÁC CHÂN - Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm
  • SOFA ĐƠN - Sofa đơn dùng cho
  • SOFA ĐÔI - Sofa đôi đã ghép tay
  • SOFA GÓC PHẢI - Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải