TỦ BẾP DƯỚI GÓC I THÙNG

Tủ bếp lắp ghép, thùng không cánh
2,050,000

Phí lắp đặt: 200,000

Mã: TBDGIT

Đơn vị tính:

Bao gồm thùng và 04 chân nhựa

Số lượng hiện có: Đặt hàng (thời gian giao hàng theo đơn hàng cụ thể).


Sản phẩm cùng loại

  • SOFA GÁC CHÂN - Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm
  • SOFA ĐƠN - Sofa đơn dùng cho
  • SOFA ĐÔI - Sofa đôi đã ghép tay
  • SOFA GÓC PHẢI - Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải