TỦ BẾP GÓC I

Sử dụng cho ghép modular góc L
2,190,000

Phí lắp đặt: 200,000

Mã: TBGI

Đơn vị tính:

Không bao gồm bản lề- Cánh Acrilic không làm Pano

Đặc điểm khác:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: Đặt hàng (thời gian giao hàng theo đơn hàng cụ thể).

Modular.vn

MODULAR.VN
Nhà phân phối: Modular.vn