TỦ BẾP TRÊN 400 CÁNH MỞ

1,000,000

Phí lắp đặt: 150,000

Mã: TBT400

Đơn vị tính:

Không bao gồm bản lề- Cánh Acrilic không làm Pano

Đặc điểm:

Đặc điểm khác:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: Đặt hàng (thời gian giao hàng theo đơn hàng cụ thể).


Sản phẩm cùng loại

  • TỦ BẾP GÓC I - Sử dụng cho ghép modular góc L
  • SOFA GÁC CHÂN - Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm
  • SOFA ĐƠN - Sofa đơn dùng cho
  • SOFA ĐÔI - Sofa đôi đã ghép tay

Modular.vn

MODULAR.VN
Nhà phân phối: Modular.vn