TỦ BẾP TRÊN 900 THÙNG KHÔNG ĐÁY

Sử dụng cho máy hút hoặc khay úp chén
1,300,000

Phí lắp đặt: 150,000

Mã: TBT900TKD

Đơn vị tính:

Bao gồm thùng và bas treo

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: Đặt hàng (thời gian giao hàng theo đơn hàng cụ thể).


Sản phẩm cùng loại

  • SOFA GÁC CHÂN - Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm
  • SOFA ĐƠN - Sofa đơn dùng cho
  • SOFA ĐÔI - Sofa đôi đã ghép tay
  • SOFA GÓC PHẢI - Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải